Geef de bodem een stem

De bodem in Nederland staat onder grote druk. Het is dan ook niet de vraag óf de bodem een stem nodig heeft, maar hoe deze stem invulling kan krijgen. In dit rapport leest u aan welke voorwaarden de instrumenten om de functies van de bodem op lange termijn te borgen voor de maatschappij moeten voldoen.

De conclusies in het rapport komen voort uit analyses van interviews met experts uit verscheidene sectoren en deskresearch. De domeinen identiteit (bestaande uit cultuur en historie), land en economie, overheid en rechten zijn onderzocht. Per domein is gekeken naar de kernproblemen en hoe deze mee te nemen in oplossingen, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Per domein worden concrete aanbevelingen gedaan.