Onderzoek criteria energiebalans

Warmte-/koudeopslag in de bodem (WKO) speelt een belangrijke rol in het realiseren van energiebesparingsdoelstellingen in de gebouwde omgeving. Vanuit het oogpunt van bodembescherming worden eisen gesteld aan de zogenoemde energiebalans.

Deze rapportage presenteert de resultaten van een onderzoek naar de criteria rond de energiebalans bij toepassing van WKO voor open systemen. Het betreft de criteria die naar verwachting worden opgenomen in de algemene maatregel van bestuur Bodemenergie met ingangsdatum 1 januari 2013 (hierna afgekort tot ‘AMvB 2013’).