Beknopt overzicht wijziging Rbk 1 januari en 1 juli 2013

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Regeling bodemkwaliteit, die per 1 januari 2013 in werking treden