Handvat opslag grond en baggerspecie

Dit stroomschema geeft op basis van complexe wettelijke regels rondom opslag van grond en baggerspecie een handvat om hier praktisch mee om te gaan.