Rekenmodule Verkenner aanpak funderingsproblematiek

De rekenmodule stelt u in de gelegenheid de Netto Contante Waarde van kosten en effecten van maatregelenpakketten door te rekenen en onderling te vergelijken.

Er zijn 5 werkbladen. Naast de toelichting bestaat het rekenblad uit twee werkbladen die u als informatiebron kunt gebruiken ('Ervaringsgegevens bouwkundig' en 'Ervaringsgegevens waterhuishoudkundig') en twee werkbladen die gebruikt worden voor het rekenwerk ('Invoer maatregelenpakketten' en 'Uitkomst maatregelenpakketten').

Er zijn twee voorbeelden beschikbaar waarbij de rekenmodule is ingezet:

  • Fictief rekenvoorbeeld (vooral geschikt om goed te begrijpen hoe de rekenmodule gebruikt moet worden);
  • Voorbeeld van een eenvoudig project in Amsterdam;

De rekenbladen staan hieronder in zowel Excel (xlsx) als OpenDocument-werkblad (.ods) formaat.

Rekenmodel Nazorg en Beheer (RNB)

Het rekenvoorbeeld is prima in te passen in het Rekenmodel Nazorg en Beheer (RNB). Dat model dient ter ondersteuning om meerjarig beheer en nazorg te kapitaliseren. Daarmee worden kosten inzichtelijk gemaakt.