Masterclass: Omgevingsvisie

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Aanmelddatum
Locatie
Nog niet bekend
Omschrijving

Afgelopen jaar zijn drie masterclasses aangeboden over nieuwe financieringsconcepten voor meervoudige projecten. Deze masterclasses werden goed bezocht, brachten interessante nieuwe inzichten én leidden tot verschillende vervolginitiatieven in de praktijk van een aantal deelnemers. Samen leren over nieuwe concepten voor meervoudige financiering spreekt aan. Daarom organiseren Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptatie, TNO, AT Osborne en UP Convenant Bodem en Ondergrond in 2017 vier nieuwe masterclasses die voortbouwen op dit thema en de eerder opgedane inzichten. In deze (6e) masterclass staat de Omgevingsvisie centraal. Art. 4.2 van de Omgevingswet regelt de evenwichtige toedeling van functies aan locaties en zal de basis zijn voor meervoudige projecten. We willen dit onderzoeken met o.m. de casus afvallocaties & energieopwekking.

Aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden kunt terecht bij Irma Kerkhof, irma.kerkhof@rws.nl.