Rapportage Monitoring bouwgrondstoffen

In dit rapport wordt verslag gedaan van het monitoringsonderzoek naar de winning, het verbruik, de import en de export van primaire bouwgrondstoffen. Het gaat hierbij om bouwgrondstoffen zoals: grove granulaten (grind, steenslag, betongranulaat), fijne granulaten (beton- en metselzand, mengzanden), overige industriezanden (kalkzandsteenzand, zilverzand), ophoogzand, klei en mergel.

Zie ook

bouwgrondstoffen