Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)

Nieuw document Beste beschikbare technieken voor bodembescherming

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een informatiedocument met beste beschikbare technieken (BBT) voor bodembescherming. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verwijst naar de NRB onder andere voor voorzieningen en maatregelen die getroffen moeten worden bij bodembedreigende activiteiten. De NRB heeft zo de status van (pseudo-)regelgeving. Dat past niet in de systematiek van de Omgevingswet en daarom heeft de overheid besloten om deze bodembeschermende maatregelen uit te schrijven in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De NRB is straks niet langer een bindende richtlijn en daarom heeft de overheid besloten om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de NRB als BBT-document te laten vervallen. Voor het verlenen van vergunningen moet er wel een BBT-document voor bodembescherming beschikbaar zijn om te beoordelen of bodembeschermende voorzieningen ook daadwerkelijk aan BBT voldoen. Daarom is er een nieuw BBT-document voor bodembescherming opgesteld.

Dit nieuwe BBT-document genaamd “Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)” bevat alleen de BBT-maatregelen. De overige informatie uit de NRB is aangepast naar de systematiek van de Omgevingswet. Het BB-CVM en het document Achtergrondinformatie bij het BB-CVM zijn beschikbaar via de website www.iplo.nl.