Platformdag Toezicht Bodem

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Aanmelddatum
Locatie
Provinciehuis te Lelystad
Doelgroep

Deze platformdag is bedoeld voor toezichthouders, controleurs en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders en bevoegde gezagen die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en/of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Uiteraard zijn ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers van harte welkom.

Omschrijving

Het thema van de dag is ‘Toezicht in transitie’. Het programma wordt in september bekend gemaakt.

Het Platform Toezicht Bodem (PTB) gaat er nu vanuit dat deze platformdag op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden. Als er bepaalde beperkingen zijn vanwege het coronavirus, dan houdt PTB daar natuurlijk rekening mee en informeert men u daarover.

PTB organiseert deze platformdag voor toezichthouders en handhavers samen met de ODNL Academie.

Kosten

Deelname is gratis. Bij afwezigheid zonder tijdige afmelding wordt €75 in rekening gebracht.

Aanmelden