Platformdag Toezicht Bodem 19 november 2020

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Aanmelddatum
Locatie
digitaal
Doelgroep

Deze platformdag is bedoeld voor toezichthouders, controleurs en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders en bevoegde gezagen die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Uiteraard zijn ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers van harte welkom.

Omschrijving

Het thema van de PTB-bijeenkomsten op 12, 19 en 26 november 2020 is ‘Toezicht in transitie’. Het programma wordt eind september bekendgemaakt.

Het Platform Toezicht Bodem (PTB) organiseert deze platformdag voor toezichthouders en handhavers samen met de ODNL Academie.

Kosten

Deelname is gratis.

Aanmelden