Systematische afwegingen op het grensvlak van grondwater en oppervlaktewater!

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
digitaal
Doelgroep

Bijeenkomst is bedoeld voor waterkwaliteitsbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschappen) en bevoegd gezag Wet bodembescherming.

Omschrijving

Op 20 oktober 2020  is er een informatiebijeenkomst over Natuurlijke Lozing Oppervlaktewater (NLO). De bijeenkomst zal via een webinar plaatsvinden.

Kosten

Deelname is gratis

Meer informatie

Het programma zie er als volgt uit:

  • 13.30 – 13.35 u     Opening door voorzitter
  • 13.35 – 13.55 u     Kwaliteitsvraagstukken op het grensvlak van bodem en oppervlaktewater (Ron Nap, Uitvoeringprogramma)
  • 13.55 – 14.15 u     Uniforme beoordeling van natuurlijke lozing op oppervlaktewater (NLO) (David Vroon, Rijkswaterstaat)
  • 14.15 – 14.35 u     Een praktijkvoorbeeld van het waterschap (Erik Wondergem, Waterschap Vallei en Veluwe)
  • 14.35 – 14.45 u     Pauze
  • 14.45 – 15.05 u     NLO en gebiedsgerichte aanpak (Jan Willem Meertens, gemeente Rotterdam)
  • 15.05 -15.25 u         De praktijk van Rijkswaterstaat (James Pickup, Rijkswaterstaat)
  • 15.25 – 15.30 u        Afsluiting door voorzitter
Aanmelden

Aanmelden kan. Stuur een mail  naar bodemplus@rws.nl.