Webinar Bodembeheer van de Toekomst: bodemenergie in het omgevingsplan

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:30 tot
Aanmelddatum
Locatie
online
Doelgroep

Gemeenten en omgevingsdiensten. Vooral interessant voor medewerkers die zich bezighouden met het onderwerp bodemenergie en/of betrokken zijn bij de voorbereiding of het maken van het omgevingsplan.

Omschrijving

Het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseert webinars over alle bouwstenen van het programma. In deze webinars worden de informatie-producten toegelicht en ingezonden vragen behandeld.

Dit webinar gaat over bodemenergie in het omgevingsplan. Bodemenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. De aanleg van bodemenergiesystemen neemt toe en gemeenten zullen in hun omgevingsplannen aan moeten geven wat de regels zijn bij de aanleg en het gebruik van bodemenergiesystemen om de systemen zo optimaal mogelijk te benutten en tegelijkertijd de bodem te beschermen.

Het programma Bodembeheer van de Toekomst is er op gericht gemeenten te informeren en faciliteren bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Dat doet ze vanuit drie brillen: het realiseren van maatschappelijke opgaven, een passende bodemkwaliteit en de filosofie van de Omgevingswet. Lees meer over het programma Bodembeheer van de Toekomst.

Kosten

Gratis

Meer informatie
Aanmelden

Meld u aan door te mailen naar:  bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl en u krijgt de Teams-link doorgestuurd. Vermeld ook in de e-mail als u een specifieke vraag hebt over het onderwerp dat u graag wilt behandelen.