Webinar Bodembeheer van de Toekomst: ‘Het gesprek’: toepasbare regels voor bodem

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Aanmelddatum
Locatie
Online
Doelgroep

Gemeenten en omgevingsdiensten. Vooral interessant voor medewerkers die betrokken zijn bij de voorbereiding of het maken van het omgevingsplan voor het onderwerp bodem en meer willen weten over het maken van toepasbare regels.

Omschrijving

Het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseert webinars over alle bouwstenen van het programma. In deze webinars worden de informatie-producten toegelicht en ingezonden vragen behandeld.

In deze bijeenkomst over toepasbare regels komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • ontwikkelen van toepasbare regels op basis van juridische regels en wat aandachtspunten zijn
  • ervaringen vanuit de praktijk met toepasbare regels door 2 recente casussen
  • vragen en discussiepunten bij het opstellen en toepassen van toepasbare regels
  • aandachtspunten bij de verdere uitrol van toepasbare regels bij overheden

Het programma Bodembeheer van de Toekomst is erop gericht gemeenten te informeren en faciliteren bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Dat doet ze vanuit drie brillen: het realiseren van maatschappelijke opgaven, een passende bodemkwaliteit en de filosofie van de Omgevingswet. Lees meer over het programma Bodembeheer van de Toekomst.

Kosten

Gratis

Meer informatie
Aanmelden

Meld u aan door te mailen naar:  bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl en u krijgt de Teams-link doorgestuurd. Vermeld ook in de e-mail als u een specifieke vraag hebt over het onderwerp dat u graag wilt behandelen.