Webinar Bodembeheer van de Toekomst: zeer zorgwekkende stoffen in het omgevingsplan

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Aanmelddatum
Locatie
online
Doelgroep

Gemeenten en omgevingsdiensten. Vooral interessant voor medewerkers die zich bezighouden met het onderwerp zeer zorgwekkende stoffen in de bodem en/of betrokken zijn bij de voorbereiding of het maken van het omgevingsplan.

Omschrijving

Het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseert webinars over alle bouwstenen van het programma. In deze webinars worden de informatieproducten toegelicht en ingezonden vragen behandeld.

Dit webinar gaat over de bouwsteen zeer zorgwekkende stoffen in het omgevingsplan. Onder de Omgevingswet zijn de gemeenten straks beheerder van een deel van de fysieke leefomgeving. De opgave voor ‘opkomende verontreinigingen’ is voor hen lastig. Immers is het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen over stoffen waar weinig van bekend is of die niet genormeerd zijn, een complexe uitdaging.

Het programma Bodembeheer van de Toekomst is erop gericht gemeenten te informeren en faciliteren bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Dat doet ze vanuit drie brillen: het realiseren van maatschappelijke opgaven, een passende bodemkwaliteit en de filosofie van de Omgevingswet. Lees meer over het programma Bodembeheer van de Toekomst.

Kosten

Gratis

Meer informatie
Aanmelden

Meld u aan door te mailen naar:  bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl en u krijgt de Teams-link doorgestuurd. Vermeld ook in de e-mail als u een specifieke vraag hebt over het onderwerp dat u graag wilt behandelen.