Webinar Bodembeheer van de Toekomst: omgaan met voormalige stortplaatsen in het omgevingsplan

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Aanmelddatum
Locatie
online
Doelgroep

Gemeenten en omgevingsdiensten. Vooral interessant voor medewerkers die zich bezighouden met het onderwerp voormalige stortplaatsen en/of betrokken zijn bij de voorbereiding of het maken van het omgevingsplan.

Omschrijving

Het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseert webinars over alle bouwstenen van het programma. In deze webinars worden de informatieproducten toegelicht en ingezonden vragen behandeld.

Dit webinar gaat over de bouwsteen voormalige stortplaatsen. Het gaat dan om oude stortplaatsen, niet om Wm-stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog is gestort of baggerstortlocaties. Het gaat niet om beschikte WBB-spoedlocaties. Deze bouwsteen beoogt inzicht te bieden in het complexe onderwerp van voormalige stortplaatsen. Er is weinig specifiek geregeld voor de nazorg van voormalige stortplaatsen in de Omgevingswet. Het webinar gaat in op concrete vraagstukken en aandachtspunten.

Het programma Bodembeheer van de Toekomst is er op gericht gemeenten te informeren en faciliteren bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Dat doet ze vanuit drie brillen: het realiseren van maatschappelijke opgaven, een passende bodemkwaliteit en de filosofie van de Omgevingswet. Lees meer over het programma Bodembeheer van de Toekomst.

Kosten

Gratis

Meer informatie
Aanmelden

Meld u aan door te mailen naar:  bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl en u krijgt de Teams-link doorgestuurd. Vermeld ook in de e-mail als u een specifieke vraag hebt over het onderwerp dat u graag wilt behandelen.