Webinar Bodembeheer van de Toekomst: klimaatadaptatie in het omgevingsplan

Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Aanmelddatum
Locatie
online
Doelgroep

Gemeenten en omgevingsdiensten. Vooral interessant voor medewerkers die zich bezighouden met het onderwerp klimaatadaptatie en/of betrokken zijn bij de voorbereiding of het maken van het omgevingsplan.

Omschrijving

Het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseert webinars over alle bouwstenen van het programma. In deze webinars worden de informatieproducten toegelicht en ingezonden vragen behandeld.

Dit webinar gaat over de bouwsteen klimaatadaptatie. Hier moet gericht en goed aandacht aan besteed worden. Rond klimaatadaptatie zijn er veel initiatieven en gebeurt er veel. Vanuit het deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn de stappen voorgeschreven (klimaatstresstest, -risicodialoog en -uitvoeringsprogramma) en de thema’s afgebakend (wateroverlast, hitte, droogte en gevolgbeperking overstromingen). Tempo is nodig en tegelijkertijd moet worden aangesloten bij wat er al is. Een voorbeeld is dat uitvoeringsprogramma’s de actie benoemen om regels op te stellen in een omgevingsplan.

Het programma Bodembeheer van de Toekomst is er op gericht gemeenten te informeren en faciliteren bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Dat doet ze vanuit drie brillen: het realiseren van maatschappelijke opgaven, een passende bodemkwaliteit en de filosofie van de Omgevingswet. Lees meer over het programma Bodembeheer van de Toekomst.

Kosten

Gratis

Meer informatie
Aanmelden

Meld u aan door te mailen naar:  bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl en u krijgt de Teams-link doorgestuurd. Vermeld ook in de e-mail als u een specifieke vraag hebt over het onderwerp dat u graag wilt behandelen.