Webinar Bodembeheer van de Toekomst: ondergrondse functies in het omgevingsplan

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:30 tot
Aanmelddatum
Locatie
online
Doelgroep

Gemeenten en omgevingsdiensten. Vooral interessant voor medewerkers die zich bezighouden met het onderwerp ondergrondse functies (ruimtelijke ordening van de ondergrond) en/of betrokken zijn bij de voorbereiding of het maken van het omgevingsplan.

Omschrijving

Het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseert webinars over alle bouwstenen van het programma. In deze webinars worden de informatieproducten toegelicht en ingezonden vragen behandeld.

Dit webinar gaat over de bouwsteen ondergrondse functies. Gemeenten hebben te maken met nieuwe maatschappelijke opgaven: woningbouw, vergroening, energiesystemen, waterberging, ondergrondse infrastructuur en meer. Deze moeten worden ingepast in een nu al te drukke ondergrondse ruimte. Dat alles gebeurt in een situatie waarin het ondergronds ordenen geen dagelijkse praktijk is en in de steden ook nog zelden is georganiseerd, waardoor mandaat en budget vaak ontbreken. Steden melden problemen: als we in bepaalde delen van ons bebouwd gebied nu niet de regie pakken, dan:

  1. kunnen een aantal opgaven geen ondergrondse ruimte vinden
  2. gaan we nog wel beschikbare ondergrondse ruimte weggeven aan functies die we op de langere termijn minder relevant vinden
  3. wordt het beheer van de ondergrondse ruimte onbetaalbaar en technisch complex

Het programma Bodembeheer van de Toekomst is er op gericht gemeenten te informeren en faciliteren bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Dat doet ze vanuit drie brillen: het realiseren van maatschappelijke opgaven, een passende bodemkwaliteit en de filosofie van de Omgevingswet. Lees meer over het programma Bodembeheer van de Toekomst.

Kosten

Gratis

Meer informatie
Aanmelden

Meld u aan door te mailen naar:  bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl en u krijgt de Teams-link doorgestuurd. Vermeld ook in de e-mail als u een specifieke vraag hebt over het onderwerp dat u graag wilt behandelen.