Webinar Bodembeheer van de Toekomst: aanvullingsbesluit bodem

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Aanmelddatum
Locatie
online
Doelgroep

Gemeenten en omgevingsdiensten. Vooral interessant voor medewerkers die zich bezighouden met de onderwerpen uit het Aanvullingsbesluit bodem (onder andere graven en saneren van de bodem, toepassen van grond of baggerspecie, etc.) en/of betrokken zijn bij de voorbereiding of het maken van het omgevingsplan. Het webinar is ook interessant voor diegenen die aan de slag willen met het overzetten van regels uit de nota bodembeheer (lokaal bodembeleid) naar de instrumenten van de Omgevingswet.

Omschrijving

Het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseert webinars over alle bouwstenen van het programma. In deze webinars worden de informatieproducten toegelicht en ingezonden vragen behandeld.

Dit webinar gaat over de bouwsteen aanvullingsspoor. In deze bouwsteen staan de regels uit de Aanvullingswet bodem, het Aanvullingsbesluit bodem en de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet centraal. Er zijn al 2 webinars gegeven rondom dit thema. Deze zijn te vinden op Samen de diepte in. Dit webinar borduurt hierop voort met een presentatie van een top 10 met tips en tricks, een toelichting op de nieuwste producten vanuit het programma, en afsluitend een spreekuur waarin laagdrempelig vragen gesteld en behandeld worden.

Het programma Bodembeheer van de Toekomst is er op gericht gemeenten te informeren en faciliteren bij het opnemen van regels over de kwaliteit van bodem, grondwater en ondergrond in hun omgevingsplannen. Dat doet ze vanuit drie brillen: het realiseren van maatschappelijke opgaven, een passende bodemkwaliteit en de filosofie van de Omgevingswet. Lees meer over het programma Bodembeheer van de Toekomst.

Kosten

Gratis

Meer informatie
Aanmelden

Meld u aan door te mailen naar:  bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl en u krijgt de Teams-link doorgestuurd. Vermeld ook in de e-mail als u een specifieke vraag hebt over het onderwerp dat u graag wilt behandelen.