Online bijeenkomst Platform Toezicht Bodem 27 januari 2022

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Aanmelddatum
Locatie
online
Doelgroep

Toezichthouders en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders, bevoegde gezagen en inspectiediensten, die in de praktijk werkzaam zijn in het bodemtoezicht of bestuursrechtelijke handhaving. Ook vergunningverleners, strafrechtelijke handhavers en teamleiders zijn natuurlijk van harte welkom.

Omschrijving

Het Platform Toezicht Bodem organiseert twee online bijeenkomsten met diverse workshops op 27 januari en 15 februari 2022, beide van 10:00 tot 12:00 uur. Tijdens deze bijeenkomsten vindt het merendeel van de workshops plaats die oorspronkelijk gepland stonden voor de platformdag van 16 november 2021. Deze platformdag kon wegens de coronamaatregelen helaas niet in fysieke vorm plaatsvinden. Daarom was er alleen een online ochtendprogramma.

Kosten

gratis

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar de website van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond. U kunt zich voor één of voor beide ochtenden aanmelden.