Erkenningen

erkenningen werkendam bodemonderzoek MG 5279

Zowel het Besluit bodemkwaliteit als het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen stelt eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit van de uitvoerende organisaties. Bedrijven en overheidsinstanties, de zogenaamde bodemintermediairs, die aangewezen werkzaamheden willen uitvoeren, moeten in het bezit zijn van een certificaat en een erkenning. Opdrachtgevers mogen alleen erkende bodemintermediairs inschakelen.

Producenten van bouwstoffen of grond kunnen verschillende milieuhygiënische verklaringen gebruiken om aan te tonen dat hun product voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, namelijk de erkende kwaliteitsverklaring, de partijkeuring uitgevoerd door een erkende intermediair of de Fabrikant-eigen verklaring.

Zoeken naar erkende bedrijven

Wilt u weten of een bedrijf is erkend voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden? Dan kunt u dit nakijken in het zoekmenu erkende bodemintermediairs.

Erkenning aanvragen of wijzigen

Wilt u een erkenning aanvragen of wijzigen op basis van het Besluit bodemkwaliteit? Dan maakt u gebruik van het formulier. Ook in geval van het melden van een faillissement of surseance van betaling.

Wilt u een erkenning aanvragen of wijzigen voor het 'nemen van monsters van afvalstoffen' (BRL 1000, protocol 1004) op basis van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen? Dan maakt u gebruik van het formulier 'Aanvragen erkenning op basis van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen'.

Wilt u als certificerende instelling/RvA een schorsing of intrekking melden? Dan maakt u gebruik van het 'formulier schorsing/intrekking'.

Contact

Hebt u vragen over de erkende instanties? Neem u dan contact op met de helpdesk Bodem+ of stuur een e-mailbericht naar kwalibo@rws.nl.