Aanvragen erkenningen op basis van het Besluit bodemkwaliteit

Voor het aanvragen en wijzigen van erkenningen onder het Besluit bodemkwaliteit, maakt u gebruik van het formulier.

Aanvraag tot erkenning indienen

Als bodemintermediair moet u zelf een aanvraag indienen om te worden erkend.

Sinds 1 juli 2007 is de zogenaamde persoonsregistratie verplicht voor natuurlijke personen die geregistreerd willen worden als monsternemer partijkeuringen, veldwerker, milieukundige processturing en/of milieukundige verificatie. Bij de aanvraag moet u per te registreren functionaris een foto of scan van de originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) uploaden op het digitale loket. Voor het behandelen van uw VOG-aanvraag is het niet van belang of het certificatietraject al is afgerond. U hoeft met het aanvragen van een VOG (kan vier weken duren) dus niet te wachten tot de afgifte van het certificaat. Op het moment dat u persoonsregistratie aanvraagt, mag de VOG niet ouder zijn dan zes maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie en het aanvraagformulier kijkt u op loket.rijkswaterstaat.nl. Vragen kunt u ook stellen aan de bodemhelpdesk op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur. Het telefoonnummer is: 088 797 71 02.


Privacy

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan vindt u in onze privacyverklaring en in het verwerkingsregister voor deze taak.