Aanvragen erkenning op basis van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Voor het aanvragen en wijzigen van erkenningen op basis van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, maakt u gebruik van het formulier onderaan deze pagina. Dit formulier is alleen bedoeld voor de werkzaamheid 'nemen van monsters van afvalstoffen' op basis van BRL 1000, protocol 1004.

Aanvraag tot erkenning indienen

U moet zelf een aanvraag indienen om te worden erkend. U kunt een erkenning aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en deze inclusief bijlagen op te sturen naar Bodem+. Aanvragen die per fax of per e-mail worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Persoonsregistratie is verplicht voor een natuurlijk persoon die voor de erkende persoon of instelling de monsterneming van afvalstoffen uitvoert. Bij de aanvraag moet u per te registreren functionaris een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opsturen. Voor het behandelen van uw VOG-aanvraag is het niet van belang of het certificatietraject al is afgerond. U hoeft met het aanvragen van een VOG (kan vier weken duren) dus niet te wachten tot de afgifte van het certificaat. Op het moment dat u persoonsregistratie bij Bodem+ aanvraagt, mag de VOG niet ouder zijn dan zes maanden.

Contact

Hebt u vragen? Neem u dan contact op met de helpdesk Bodem+ of stuur een e-mailbericht naar kwalibo@rws.nl.