Behandeling aanvraag erkenning Besluit bodemkwaliteit

Erkenningen op basis van Kwalibo

Bodem+ controleert bij ontvangst van de aanvraag op volledigheid. Kort na ontvangst stuurt Bodem+ een ontvangstbevestiging naar de aanvrager. Als de aanvraag in behandeling kan worden genomen, vraagt Bodem+ advies bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De behandeltermijnen kan éénmaal worden verlengd met een periode van maximaal acht weken. De aanvrager wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Verzoek om aanvullende gegevens
Als de aanvraag/wijziging niet volledig of onduidelijk is kan Bodem+ de aanvraag niet in behandeling nemen. Zorgt u dus dat alle bijlagen zijn toegevoegd, de aanvraag volledig is ingevuld en ondertekend. Als uw aanvraag niet compleet is, wordt u in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. De wettelijke behandeltermijn wordt dan opgeschort. Zodra de aanvraag is aangevuld met de noodzakelijke gegevens, loopt ook de wettelijke behandeltermijn weer door. Een niet volledige aanvraag alvast insturen, levert dus geen tijdswinst op in de behandeltermijnen.

Buiten behandeling stellen van de aanvraag
Blijft de aanvraag onvolledig of onduidelijk? Dan wordt de aanvraag op grond van de Algemene Wet bestuursrecht buiten behandeling gesteld. De aanvrager krijgt standaard een periode van vier weken om de aanvraag aan te vullen of te verduidelijken.
De aanvrager mag de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking had, dan niet uitvoeren. Hij is dan immers niet erkend voor die werkzaamheden.
De aanvrager kan een nieuwe aanvraag tot erkenning indienen bij Bodem+. Alleen de nog ontbrekende gegevens opsturen, is dan niet voldoende. Een nieuwe aanvraag is noodzakelijk.

Beschikking
Bodem+ geeft een beschikking af, waarin de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend of geweigerd. Erkenningen kunnen niet met terugwerkende kracht worden afgegeven. De ingangsdatum van de erkenning is de datum die op de beschikking staat vermeld. Een erkenning wordt afgegeven voor onbepaalde tijd.

Erkenningen zijn niet overdraagbaar. U moet opnieuw erkenning aanvragen als uw bedrijfsnaam of bedrijfsstructuur wordt gewijzigd.

Meer informatie