Bezwaar erkenningen Besluit bodemkwaliteit

U kunt bezwaar aantekenen tegen de beslissingen die Bodem+ namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt. Dit geldt voor alle beslissingen die Bodem+ in dit verband neemt:

  • afgifte van de erkenning
  • wijziging van de erkenning
  • buiten behandeling stellen van de aanvraag
  • weigering van de erkenning
  • schorsing van de erkenning
  • intrekking van de erkenning

Deze beslissingen ontvangt u schriftelijk van Bodem+ in de vorm van een zogenaamde beschikking. Als de aanvraag niet binnen de wettelijke termijn is afgehandeld, dan is de aanvraag fictief geweigerd. Hierop is eveneens bezwaar mogelijk.

Dien uw bezwaar binnen zes weken schriftelijk in. Op de envelop en het bezwaarschrift zelf vermeldt u 'Bezwaarschrift Bodem+'. U stuurt uw bezwaarschrift aan:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed
Postbus 2232
3500 GE Utrecht