Wat als de erkenning van een certificerende instelling wordt ingetrokken?

Vraag

Wat als de erkenning van een certificerende instelling wordt ingetrokken?

Antwoord

Bodem+ kan de erkenning van een certificerende instelling intrekken. Een dergelijk besluit kan Bodem+ nemen indien de Raad voor Accreditatie een certificerende instelling langdurig heeft geschorst of de Raad de accreditatie van de certificerende instelling heeft ingetrokken. Maar er zijn ook nog andere redenen: een certificerende instelling kan Bodem+ verzoeken om de erkenning in te trekken, de certificerende instelling kan in staat van faillissement belanden of er zijn vragentekens over de integriteit van de certificerende instelling.

Als een besluit tot intrekking of schorsing betrekking heeft op een certificeringinstelling blijven de door deze instelling afgegeven certificaten nog zes maanden geldig. Dit geeft de certificaathouders een redelijke overgangstermijn om met een nieuwe certificerende instelling afspraken te maken. Bodem+ informeert de certificaathouders afzonderlijk als de erkenning van een certificerende instelling wordt ingetrokken.

Met de zoekingangen naar erkende instellingen en normdocumenten kan opgezocht worden of een bedrijf of persoon erkend is. Deze zoekingang wordt dagelijks bijgewerkt.