Hoe kan een overheidsinstantie de tekenbevoegdheid aantonen?

Vraag

Hoe kan een overheidsinstantie de tekenbevoegdheid aantonen?

Antwoord

Omdat de structuur van een overheidsinstantie en de bevoegdheden van diverse personen vaak is vastgelegd in het mandateringsbesluit, kan dit document worden meegestuurd met de aanvraag. In het mandateringsbesluit is vastgelegd wie er tekenbevoegd is. Het is ook mogelijk om een machtiging af te geven. In bijzondere situaties waarbij bevoegdheden zijn vastgelegd in de wet, moet u dit aantonen. Bijvoorbeeld: een Waterschap, daar is de dijkgraaf alleen/zelfstandig tekenbevoegd. Wel moet aangetoond worden wie de dijkgraaf is van dit Waterschap.