Hoe kan de tekenbevoegdheid worden aangetoond?

Vraag

Hoe kan de tekenbevoegdheid worden aangetoond?

Antwoord

Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door een alleen/zelfstandige of alle gezamenlijke tekenbevoegde bestuurder(s). De tekenbevoegdheid van de bestuurder(s) moet terugkomen op het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

Het is mogelijk dat de tekenbevoegdheid van de bestuurder(s) niet terugkomt op het eerste uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. In dat geval moet u de onderliggende uittreksels aanleveren, bijvoorbeeld van de diverse holdings.

Als uit het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat de bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn, dan moeten de bestuurders gezamenlijk het aanvraagformulier ondertekenen. Om het mogelijk te maken dat één persoon het aanvraagformulier ondertekend is éénmalig een machtiging nodig waarin de bestuurders verklaren dat deze persoon namens iedereen tekent. De gemachtigde mag dan in de toekomst voor alle andere aanvragen tekenen. Bodem+ heeft hiervoor een machtigingsformulier beschikbaar.