Welke bijlagen zijn verplicht bij een aanvraag?

Vraag

Welke bijlagen zijn verplicht bij een aanvraag?

Antwoord

Voor een aanvraag voor erkenning onder het Besluit bodemkwaliteit is het altijd verplicht de volgende bijlagen aan te leveren:

 • een compleet, ingevuld en door de tekenbevoegde bestuurder(s) ondertekend aanvraagformulier
 • een recent en actueel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (richtlijn niet ouder dan 1 jaar), indien buitenlandse onderneming of overheidsinstantie, zie vraag 8 van deze FAQ
 • bewijs van alleen/zelfstandige of gezamenlijke tekenbevoegdheid
 • een kopie van het certificaat
 • indien van toepassing, een originele machtiging ondertekend door een alleen/zelfstandig of door alle gezamenlijk bevoegde bestuurder(s)

Ook zijn voor een aanvraag voor het registreren van monsternemers, veldwerkers en milieukundige begeleiders de volgende bijlagen verplicht:

 • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan 6 maanden
 • een actuele overzichtslijst van de CI, met de geregistreerde personen voor de werkzaamheid die van toepassing is. Voorbeelden van werkzaamheden zijn Monsterneming, Veldwerk of Milieukundige Begeleiding
  Als er sprake is van uitbesteding (onder de AS2000 en AS3000) dient een bewijs van structurele uitbesteding aangeleverd te worden.
  Voor de wijzigingsaanvraag is tevens verplicht om bovenstaande bijlagen aan te leveren. Als het gaat om het verwijderen van een persoon, is geen VOG vereist.