Voor welke wijziging vraag ik een erkenning en hoe vraag ik die aan?

Vraag

Voor welke wijziging vraag ik een erkenning en hoe vraag ik die aan?

Antwoord

Als u erkend bent en er een wijziging plaatsvindt, moet u dit op tijd kenbaar maken aan Bodem+. Alle wijzigingen van gegevens die direct ten grondslag liggen aan de erkenning moeten aan Bodem+ worden gemeld, te weten:

  • veranderingen in de verrichtingen/producten waarvoor u gecertificeerd bent
  • veranderingen in de locatiegegevens van uw bedrijf
  • beëindiging van het certificaat
  • veranderingen in de persoonsregistratie (toevoegen/verwijderen van personen)
  • veranderingen in werkzaamheden (meer/minder)
  • naamswijziging van organisatie
  • meer vestigingen erkennen
  • andere certificerende instelling
  • verzoek tot intrekking erkenning
  • wijziging van bestuurders

Als er één of meerdere zaken zoals bovengenoemd wijzigen, moet u een wijzigingsformulier met bijbehorende bijlagen insturen naar Bodem+.

De enige verandering die u niet hoeft te melden is het verkrijgen van een nieuw certificaat als voor de oude versie al een erkenning is afgegeven onder het Besluit bodemkwaliteit. Bodem+ en de certificerende instelling hebben hierover afspraken gemaakt. In dat geval ontvangt Bodem+ het nieuwe certificaat van uw certificerende instelling en worden de certificaatgegevens éénzijdig gewijzigd.