Hoe werkt de procedure van aanvraag/afgifte erkenning

Vraag

Hoe werkt de procedure van aanvraag/afgifte erkenning?

Antwoord

Bij ontvangst van uw aanvraag controleert Bodem+ deze op volledigheid. Bij een eerste aanvraag voor erkenning stuurt Bodem+ een ontvangstbevestiging naar de aanvrager. Bij een wijzigingsaanvraag is dit niet het geval.

Uw aanvraag wordt inhoudelijk getoetst en Bodem+ vraagt advies op bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Advies wordt opgevraagd over de integriteit van de aanvrager en getoetst wordt op een bestuurs- en/of strafrechtelijk verleden. De inspecties verzamelen onder andere informatie over geconstateerde onregelmatigheden bij bodemintermediairs. Bij de producenten wordt ook advies opgevraagd bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). SBK controleert de certificaten van de producenten vanuit het Bouwbesluit. Goedkeuring door SBK is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een erkenning onder het Besluit bodemkwaliteit.

Behandeltermijnen

De wettelijke behandeltermijn van een eerste aanvraag erkenning is acht weken en de wijziging van erkenning is maximaal vier weken. De behandeltermijn kan éénmaal worden verlengd met éénzelfde periode. De aanvrager wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld, hierdoor wordt aan niemand voorrang gegeven of benadeeld.

Verzoek om aanvullende gegevens

Als de aanvraag/wijziging niet volledig of onduidelijk is kan Bodem+ de aanvraag niet in behandeling nemen. Een niet volledige aanvraag alvast insturen, levert dus geen tijdswinst op in de behandeltermijnen. Daarom is het van belang dat alle nodige bijlagen zijn toegevoegd, de aanvraag volledig is ingevuld en ondertekend. Belangrijk: De aanvraag moet ondertekend zijn door een alleen/zelfstandig of door alle gezamenlijk bevoegde bestuurder(s).

Als uw aanvraag niet compleet is, wordt u in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. De wettelijke behandeltermijn wordt dan opgeschort. Zodra de aanvraag is aangevuld met de noodzakelijke gegevens, loopt ook de wettelijke behandeltermijn weer door.

Buiten behandeling stellen van de aanvraag

De aanvrager krijgt standaard een periode van vier weken om de aanvraag aan te vullen of te verduidelijken. Blijft de aanvraag onvolledig of onduidelijk? Dan wordt de aanvraag volgens de Algemene Wet bestuursrecht buiten behandeling gesteld. De aanvrager mag de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking had, dan niet uitvoeren. Hij is dan immers niet erkend voor die betreffende werkzaamheden. De aanvrager moet een nieuwe aanvraag tot erkenning indienen bij Bodem+. Alleen de nog ontbrekende gegevens opsturen, is dan niet voldoende. Een nieuwe aanvraag is noodzakelijk.

Beschikking

Bodem+ geeft een beschikking af namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin wordt de aanvraag geheel of gedeeltelijk toegekend of geweigerd.

Vermelding website

In het zoekmenu ‘Erkende Bodemintermediairs’ kunt u controleren of u erkend bent.

  • Erkenningen kunnen niet met terugwerkende kracht worden afgegeven.
  • De ingangsdatum van de erkenning is de datum die op de beschikking staat vermeld.
  • Een erkenning wordt afgegeven voor onbepaalde tijd.
  • Erkenningen zijn niet overdraagbaar. U moet opnieuw erkenning aanvragen als uw bedrijfsnaam of bedrijfsstructuur wordt gewijzigd.