Hoe kan het bevoegd gezag controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkend bodemintermediair?

Vraag

Hoe kan het bevoegd gezag controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkend bodemintermediair?

Antwoord

Controleer via het zoekmenu of het bedrijf erkend was voor die specifieke werkzaamheid op de datum van uitvoering. De werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd als de erkenning is behaald. Is een partijkeuring van niet-vormgegeven bouwstoffen bijvoorbeeld uitgevoerd op 4 november 2016, maar heeft het bedrijf erkenning verkregen op 13 januari 2017, dan voldoet het bedrijf niet aan de eis tot erkenning. U kunt in dat geval de partijkeuring niet als bewijsmiddel accepteren.

Een uitzondering hierop is als de werkzaamheden door een bedrijf worden uitgevoerd voor het behalen van het certificaat. Verdere informatie hierover en gegevens over erkende instellingen van meer dan 5 jaar geleden, kunt u verkrijgen via de Bodemhelpdesk.