Het certificaatnummer van een bedrijf komt niet overeen met het certificaatnummer dat wordt weergegeven in het zoekmenu voor erkende bodemintermediairs. Wat is er aan de hand?

Vraag

Het certificaatnummer van een bedrijf komt niet overeen met het certificaatnummer dat wordt weergegeven in het zoekmenu voor erkende bodemintermediairs. Wat is er aan de hand?

Antwoord

Naast het erkenningsnummer is in het zoekmenu met erkende bedrijven en personen ook het certificaatnummer opgenomen op basis waarvan de erkenning door Bodem+ is verleend. Tijdens een controle blijkt dat een bedrijf soms een andere versie heeft van een certificaat dan in het zoekmenu is aangegeven. Wat is er dan aan de hand?

Een normdocument (beoordelingsrichtlijn of protocol) wijzigt regelmatig. Gevolg hiervan is, dat er dan een nieuw certificaat wordt afgegeven door een certificerende instelling. Sommige certificerende instellingen zoals KIWA en SGS koppelen aan het certificaatnummer een volgnummer om de nieuwe versie van het certificaat aan te geven. Andere certificerende instellingen kiezen ervoor om een nieuwe versie van een certificaat alleen aan te duiden door een wijziging van de datum van afgifte van het certificaat. Het certificaatnummer blijft dan ongewijzigd.

Bodem+ verwerkt periodiek de nieuwe versies van een certificaat in haar bestand met erkende bedrijven en personen. Het kan daardoor voorkomen dat een certificaathouder over een nieuwere versie van het certificaat beschikt dan volgt uit het zoekmenu naar erkende bedrijven en personen. Dit wil dus niet zeggen dat de erkenning van het bedrijf niet meer geldig is. De erkenning is en blijft geldig.