Hoe vaak wordt de publicatielijst van erkenningen bijgewerkt?

Vraag

Hoe vaak wordt de publicatielijst van erkenningen bijgewerkt?

Antwoord

De publicatielijst wordt iedere werkdag ververst. Alle erkende bodemintermediairs zijn in deze lijst opgenomen, behalve certificatie-instellingen en gelijkgestelde buitenlandse instellingen. Hiervoor zijn aparte lijsten, die te vinden zijn op de webpagina Overige publicatielijsten erkende instellingen.