Zoeken naar erkende instellingen

De gegevens (vanaf 5 jaar geleden) zijn bijgewerkt tot de voorgaande werkdag. Alle erkende bodemintermediairs zijn in de lijsten met resultaten opgenomen, behalve de certificatie instellingen en gelijkgestelde buitenlandse instellingen. Zie daarvoor de Overige publicatielijsten. Gegevens over erkende instellingen van meer dan 5 jaar geleden, zijn opvraagbaar via de helpdesk.


Uitleg

Let op: Nummer normdocument invullen zonder 'BRL' of 'protocol'.