Zoeken naar erkende instellingen - Zoekresultaten

Titel of nummer normdocument

Zoekcriteria
Alles
Gevonden documenten:
181

Uitleg

Let op: Nummer normdocument invullen zonder 'BRL' of 'protocol'.

Normdocument
Omschrijving
1104 Bedrijfsvloerplaten van constructief beton
1148 Aanleg van afdichtingslagen met zandbentonietpolymeergel inclusief combinatiedichtingen
2307 AVI-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem, in grond- en of wegenbouwkundige werken
2307-2 AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond en wegenbouwkundige werken
2319 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton
2362 Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton
2372 Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt
9203 Afdekkingen voor putten en kolken
K908/02 Aanleg van kunststof geomembraanbaksystemen
KBI 6000-21-3 Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (beheren, klein)
KBI 6000-21-6 Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en utiliteitsgebouwen(beheren, groot)
SIKB 11000-4a Beheren en onderhouden van open bodemenergiesystemen
SIKB 11000-4b Beheren en onderhouden van gesloten bodemenergiesystemen
SIKB 6800 - 6803 Aarding en potentiaalvereffening
SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening
SIKB 7700 - 7701 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen
SIKB 7700 - 7702 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met beton
SIKB 7700 - 7704 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag
SIKB 7700 - 7711 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting
SIKB 7800 Beoordelingsrichtlijn voor Tankinstallaties (ontwerpen, installeren, modificeren, (her-)classificeren, keuren en herstellen)