Zoeken naar erkende instellingen - Zoekresultaten

Titel of nummer normdocument

Zoekcriteria
Alles
Gevonden documenten:
181

Uitleg

Let op: Nummer normdocument invullen zonder 'BRL' of 'protocol'.

Normdocument
Omschrijving
SIKB 7800 Beoordelingsrichtlijn voor Tankinstallaties (ontwerpen, installeren, modificeren, (her-)classificeren, keuren en herstellen)
SIKB 7700 - 7711 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting
SIKB 7700 - 7704 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag
SIKB 7700 - 7702 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met beton
SIKB 7700 - 7701 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen
SIKB 7500 - 7511 Ontwateren en rijpen van baggerspecie
SIKB 7500 - 7510 Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie
SIKB 7000 - 7004 Tijdelijk uitplaatsen van grond
SIKB 7000 - 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen
SIKB 7000 - 7002-processturing Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden
SIKB 7000 - 7002-mechanisch boren Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden
SIKB 7000 - 7002 Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden
SIKB 7000 - 7001 Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden
SIKB 6900 - 6902 Controle staat van het IBC-werk
SIKB 6900 - 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werk
SIKB 6800 - 6811 Herkeuring tank(opslag)installaties
SIKB 6800 - 6803 Aarding en potentiaalvereffening
SIKB 6800 - 6802 WBM-controle
SIKB 6800 - 6801 Kathodische bescherming
SIKB 6700 - 6711 Visuele inspectie vloeistofdichtheid minerale lagen