Zoeken naar erkende instellingen - Zoekresultaten

Titel of nummer normdocument

Zoekcriteria
Alles
Gevonden documenten:
181

Uitleg

Let op: Nummer normdocument invullen zonder 'BRL' of 'protocol'.

Normdocument
Omschrijving
SIKB 7700 - 7704 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag
SIKB 7700 - 7711 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting
SIKB 7700 - 7702 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met beton
SIKB 7700 - 7701 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen
1148 Aanleg van afdichtingslagen met zandbentonietpolymeergel inclusief combinatiedichtingen
SIKB 6800 - 6803 Aarding en potentiaalvereffening
2307-2 AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond en wegenbouwkundige werken
9203 Afdekkingen voor putten en kolken
2812 Agrarische betonproducten
2307 AVI-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem, in grond- en of wegenbouwkundige werken
1104 Bedrijfsvloerplaten van constructief beton
SIKB 11000-4b Beheren en onderhouden van gesloten bodemenergiesystemen
SIKB 11000-4a Beheren en onderhouden van open bodemenergiesystemen
KBI 6000-21-3 Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (beheren, klein)
KBI 6000-21-6 Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en utiliteitsgebouwen(beheren, groot)
SIKB 7800 Beoordelingsrichtlijn voor Tankinstallaties (ontwerpen, installeren, modificeren, (her-)classificeren, keuren en herstellen)
2314 Betonbanden
4705 Betonnen dakpannen
2352 Betonnen heipalen
5251 Betonnen olie-afscheiders en slibvangputten