Fabrikant-eigenverklaring

bouwstoffen_20110620_3280

Voor bouwstoffen

De fabrikant-eigenverklaring is een nieuw type milieuhygiënische verklaring (naast de partijkeuring en de erkende kwaliteitsverklaring) voor bouwstoffen. Deze wordt door de producent zelf afgegeven, zonder periodieke externe controles door een erkende certificerende instelling en zonder erkenning van de verklaring door onze ministers.

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het product ligt dus volledig bij de fabrikant. Voor fabrikanten is dit een handig middel voor producten waarbij zware borging van de kwaliteit onnodig is. Dit is het geval bij bouwstoffen waarvan de samenstellings- en emissiewaarden altijd ruim onder de norm liggen en waarbij voortdurende controle niets toevoegt aan de milieuhygiënische kwaliteit van het product. IBC-bouwstoffen zijn hierbij uitgezonderd.

Toelatingskeuring

Voordat een producent een fabrikant-eigenverklaring mag afgeven, moet hij met een toelatingskeuring aantonen dat zijn product aan de gestelde eisen voldoet. De fabrikant-eigenverklaring loopt vooruit op de borgingssystematiek van de Europese Bouwproductenrichtlijn.

De eisen, het toelatingsonderzoek, bepaling van de k-waarde, interne kwaliteitsbewaking en invulling van de fabrikant-eigenverklaring vindt u in paragraaf 3.5 (pagina's 4, 5 en 60 t/m 63) van de Regeling bodemkwaliteit.

Om de herkenbaarheid van de fabrikant-eigenverklaring te vergroten en een wildgroei van verschillende documenten te voorkomen, moet de producent het standaardformat gebruiken.

Zie de lijst van afgegeven fabrikant-eigenverklaringen.