Gelijkwaardigheidsverklaring IBC

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

isolerende voorziening Bergeijk 012

Volgens het Besluit bodemkwaliteit (art. 31) kan een gelijkwaardigheidsverklaring worden aangevraagd voor isolerende voorzieningen (IBC) die afwijken van de door de minister gestelde regels. Toepassers van IBC-bouwstoffen kunnen met een gelijkwaardigheidsverklaring aantonen dat een alternatieve voorziening voor de isolatie van bouwstoffen dezelfde mate van bescherming van de bodem biedt als de maatregelen beschreven in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

Als bij toepassing van een IBC-bouwstof gebruik wordt gemaakt van een gelijkwaardigheidsverklaring, dan moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Meer informatie