Aanvragen Gelijkwaardigheidsverklaring IBC

Voordat u een gelijkwaardigheidsverklaring kunt aanvragen, moet u een onderzoeksrapport laten opstellen. Hieruit moet blijken dat er sprake is van een hooguit gelijkwaardige belasting van bodem en oppervlaktewater. U kunt vervolgens een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Gelijkwaardigheidsverklaring IBC met het onderbouwende onderzoeksrapport indienen bij Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem+.

Behandeltermijn

Bij de aanvraag van een gelijkwaardigheidsverklaring moet u rekening houden met een behandeltermijn van maximaal zes maanden. De behandeltermijn kan worden verlengd. Als aanvrager wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld, waarbij een termijn wordt genoemd waarbinnen de beslissing kan worden verwacht.

De gelijkwaardigheidsverklaring wordt op de website van Bodem+ geplaatst. Dit betekent dat ook andere gebruikers, in het geval van een gelijke praktijksituatie, deze gelijkwaardigheidsverklaring mogen gebruiken.

Contact
Heeft u vragen over de gelijkwaardigheidsverklaringen IBC? Neem dan contact op met de helpdesk Bodem+.