Aanvragen statusverklaring baggerspecie

Voor het aanvragen van een baggerspecieverklaring maakt u gebruik van het 'Formulier aanvraag baggerspecieverklaring'. Lees ook de toelichting op het aanvraagformulier.


Privacy

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan vindt u in onze privacyverklaring en in het verwerkingsregister voor deze taak.