Mag ik baggerspecie storten zonder baggerspecieverklaring?

Vraag

Mag ik baggerspecie storten zonder baggerspecieverklaring?

Antwoord

Ja, voor baggerspecie geldt géén landelijk stortverbod. Of baggerspecie mag worden gestort, is afhankelijk van de acceptatiecriteria van de betreffende stortinrichting. In bepaalde gevallen wordt wel afvalstoffenbelasting in rekening gebracht door de stortplaatsbeheerder. Het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) of kortweg ‘het stortverbod' is een uitvoeringsbesluit van de Wet milieubeheer. Er is een lijst in opgenomen waarin de categorieën afvalstoffen staan die niet mogen worden gestort. Baggerspecie is hier niet in opgenomen.