Wanneer mag ik starten met de afvoer van mijn partij baggerspecie naar de stortinrichting?

Vraag

Wanneer mag ik starten met de afvoer van mijn partij baggerspecie naar de stortinrichting?

Antwoord

Als u baggerspecie stort bij een stortinrichting waar volgens de omgevingsvergunning ook andere afvalstoffen dan baggerspecie mogen worden gestort, luidt het credo: "Eerst een verleende en geldige baggerspecieverklaring van Bodem+ in bezit, daarna pas storten". Alle baggerspecie die vóór datering van de verleende baggerspecieverklaring is gestort, wordt door de Belastingdienst ingevolge een van haar beleidsregels belast met afvalstoffenbelasting.