Wanneer heb ik een baggerspecieverklaring nodig?

Vraag

Wanneer heb ik een baggerspecieverklaring nodig?

Antwoord

Alleen als u baggerspecie stort bij een stortinrichting waar volgens de omgevingsvergunning ook andere afvalstoffen dan baggerspecie mogen worden gestort, heeft u een baggerspecieverklaring nodig. In geval van stort van baggerspecie bij een stortinrichting waar volgens de omgevingsvergunning geen andere afvalstoffen dan baggerspecie mogen worden gestort, is een verklaring niet relevant, omdat een dergelijke inrichting generiek is vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Ook in geval van direct hergebruik of bewerking van baggerspecie is een verklaring niet relevant.