Welke gegevens moet ik met een aanvraag meesturen?

Vraag

Welke gegevens moet ik met een aanvraag meesturen?

Antwoord

Naast een volledig ingevuld en ondertekend formulier moet u bij iedere aanvraag standaard een aantal begeleidende documenten mee te sturen, te weten:

  • een projectkaart van het oppervlaktewaterlichaam met de geografische situering van de partij
  • de kopieën van de analysecertificaten van de bepaling(en) van de fractie > 2 mm van het laboratorium
  • een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksstrategie en uitgevoerde veldwerk inclusief vermelding van de monsternemingsdiepte (bijvoorbeeld relevante passage uit het onderzoeksrapport)
  • als deze beschikbaar zijn (een overzicht van) de inpeilingsgegevens, kopie van de bestekposten of andere gegevens waaruit de omvang van de partij volgt