Aanvragen Verklaring niet-reinigbaarheid grond

De reinigbaarheidscriteria, de onderzoeksverplichting en de procedure van de aanvraag zijn vastgelegd in de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006. U kunt uw aanvraag verklaring verontreinigde grond (doc, 142 kB) in enkelvoud en kosteloos indienen. In de toelichting op het formulier is aangegeven welke begeleidende documenten u moet meesturen. Het is mogelijk dat Bodem+ de grond op locatie ter controle inspecteert of herkeurt.

Behandeling van de aanvraag
Bodem+ beoordeelt uw complete aanvraag en neemt binnen vier weken een besluit. Dit besluit is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hier is beroep en bezwaar tegen mogelijk. Het origineel van een verleende verklaring moet u overleggen aan de beheerder van de stortplaats waar u de grond gaat storten. U ontvangt bovendien een kopie voor uw eigen administratie.

Voor vragen over het formulier of de procedure kunt u de helpdesk Bodem+ benaderen. Hieronder vindt u het aanvraagformulier, de toelichting daarop, de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 en enkele andere relevante publicaties.