Zoeken naar verleende en geweigerde verklaringen grond/baggerspecie

Het bestand is bijgewerkt tot de voorgaande werkdag. Gedurende de bezwaartermijn van 2 weken ontbreken de status en de verwijzing naar het document.


Uitleg

Dit is niet de ingang voor erkende bodemintermediairs, zie daarvoor Zoeken naar erkende instellingen.