Kan ik als grondreiniger die gecertificeerd en erkend is voor BRL SIKB 7500 en SIKB-protocol 7510 al mijn residu van grondreiniging aanmelden op basis van dit procescertificaat?

Vraag

Kan ik als grondreiniger die gecertificeerd en erkend is voor BRL SIKB 7500 en SIKB-protocol 7510 al mijn residu van grondreiniging aanmelden op basis van dit procescertificaat?

Antwoord

Nee, op basis van uw procescertificaat kunt u alleen het residu aanmelden dat u produceert bij de reiniging van partijen grond waarop de BRL SIKB 7500 van toepassing is é;n waaruit naar verwachting niet-reinigbaar te storten residu zal ontstaan. Dit betreft overigens wel het merendeel van het geproduceerde residu van grondreiniging in Nederland. Het residu dat wordt geproduceerd bij de reiniging van partijen grond waarop (a) de BRL SIKB 7500 van toepassing is en waaruit naar verwachting reinigbaar residu zal ontstaan en (b) partijen waarop de BRL SIKB 7500 niet van toepassing is kan niet op basis van uw procescertificaat worden aangemeld. Voor deze partijen is een aanvraag in veel gevallen ook niet relevant.