Hoe hard is de grens van 2.000 ton als maximale partijgrootte in het kader van een aanvraag om een verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond?

Vraag

Hoe hard is de grens van 2.000 ton als maximale partijgrootte in het kader van een aanvraag om een verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond?

Antwoord

In de Ministeriële Regeling beoordeling reinigbaarheid grond is statisch opgenomen dat een te beoordelen partij niet groter is dan 2.000 ton. Bodem+ beoordeelt tevens of de grond is onderzocht conform de vereiste ex-situ partijkeuring overeenkomstig het VKB-protocol 1001 voor verontreinigde grond. Indien voorafgaand aan de partijkeuring duidelijk is dat de te onderzoeken partij groter is dan 2.000 ton, dan dient deze te worden opgesplitst en vervolgens in deelpartijen van maximaal 2.000 ton te worden onderzocht. Aanvragen voor een verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond waarbij duidelijk is dat voorafgaand aan de parijkeuring bekend was dat de partij groter is dan 2.000 ton worden afgewezen.