Hoe lang is mijn verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond geldig?

Vraag

Hoe lang is mijn verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond geldig?

Antwoord

Bodem+ stelt geen vaste termijn aan de geldigheid van een verklaring van niet-reinigbaarheid voor grond. De verklaring is echter niet geldig voor een partij die na afgifte van de verklaring meer dan 10% in massa groter blijkt dan in de verklaring is aangegeven. Indien de partij na afgifte van de verklaring meer dan 10% in massa groter blijkt dan in de verklaring is aangegeven, dan wordt het meerdere aangemerkt als een afzonderlijke partij, waarvoor u een aparte verklaring moet aanvragen. Bovendien kan een verklaring haar geldigheid verliezen (en worden ingetrokken) indien:

  • de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, indien bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;
  • de omvang of de samenstelling van de partij zodanig is gewijzigd dat een hernieuwde beoordeling noodzakelijk is;
  • gedurende ten minste twee jaren van de verklaring geen gebruik is gemaakt.